เว็บไซต์ต่ออายุ OCWC และ TD, รับรองบัญชีรายชื่อคนงานที่นำเข้าตาม MOU เพื่อทำงานปี5-6

สมัครสมาชิก

เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือ?   เข้าสู่ระบบ

ยืนยันรหัส OTP จากหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน.

คุณทำการขอรหัสหลายครั้งเกินจำนวนกำหนด กรุณาขอรหัสใหม่ในอีกสองชั่วโมงถัดไป.