เว็บไซต์
- รับรองคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ และรับรองบัญชีรายชื่อแรงงานกัมพูชา ที่ทำงานต่อ และได้ทำงานครบ4ปี และ6ปี

เข้าสู่ระบบ

สมาชิกใหม่?   ลงสมัคร